UPDATE ข่าวสาร ดูเพิ่มเติม

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561

29 มีนาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 หอการค้าจังหวัดลำพูนและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2562
#หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecLamphun #Yecลำพูน #Yecร่วมด้วยช่วยกันโต

รับมอบธงงานสานสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

2 เมษายน 2562
สมาชิกYECลำพูนรับมอบธงงานสานสัมพันธ์ YEC North คร้งที่ 10 จากคุณบอลตัวแทนเจ้าภาพจัดงานYecอุตรดิตถ์ ซึ่งเราต้องไปป้องกันแชมป์ในฐานะแชมป์เก่า อิ อิ

โดยกิจกรรม Yec North จะมีในวันที่ 10-12 พ.ค. 2562 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีสมาชิกYec ทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้วเกือบ 400 ท่าน
#YecNorth10 #YecLamphun

กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ตำแหน่งธุรกิจ ดูเพิ่มเติม

{{location_name}} {{location_surname}} ({{location_nickname}})


{{business_name}}

หมวดหมู่ธุรกิจ {{business_category}}

ลักษณะกิจการ {{business_type}}

ติดต่อ {{location_address}}